Weerbaarheidstraining samen sterk voor ouders en/met kinderen

Samen Sterk’ is een project voor kinderen, die steviger in hun schoenen willen staan. In het programma van minimaal 12 weken staat het contact maken van deze jongeren centraal. Contact maken met zichzelf, hun trainer, lotgenoten, clubgenoten en mensen buiten hun bestaande sociale structuren. Belangrijk is daarbij om de jongeren te laten ervaren dat ze ‘samen sterk’ zijn. Daarbij is ‘de handschoen’ het fysieke middel om letterlijk contact te maken, samen te werken, het Samen Sterk principe te ervaren en als ingang dienen voor de trainer van de interventie om met elkaar te kunnen communiceren. Plezier, succeservaring en werken aan motivatie vormen binnen de groepsaanpak een goede en effectieve ingang. Jongeren die deel hebben genomen aan de trainingen geven aan dat ze zich beter in hun vel, zelfverzekerder en fitter voelden. Vanuit de vertrouwensband met de docent wordt vervolgens gewerkt aan de competenties van de jongeren. Door het werken aan competenties en persoonlijke ontwikkeling wordt het zelfwaargenomen competentieniveau van de jongeren vergroot.

Er komen verschillende thema’s aan bod;
– Sterker in je schoenen staan
– Voor jezelf op durven komen
– Nee durven zeggen
– Sociale vaardigheden verbeteren
– Elkaar respecteren

Kosten
In overleg

Datum
Vrijdag – wekelijks

Tijd
18:00-19:00 uur – voor kinderen
19:00-20:00 uur – voor ouders en kinderen

Locatie
Sportschool MAACH
Wethouder Ebbenlaan 166
Helmond

Contact
Heeft u vragen over deze activiteit? Dan kunt u een e-mail sturen naar Daan Gardien.

Aanmelden