Samen de wereld een beetje mooier maken !

192

Velen van ons zijn lid van een ‘clubke’. Sportvereniging, toneelvereniging, harmonie, dansschool, buurtvereniging, kaartclub, netwerkclub, ga zo maar door. We vinden het leuk om ergens onderdeel van te zijn, er bij te horen. Het geeft ons plezier, ontspanning, we zijn er druk mee.

Onze samenleving is er op gebouwd. We betalen contributie. We spekken de clubkas met het kopen van eten en drinken. Maar alle clubs zijn zéér afhankelijk van ‘giften’, sponsoring en subsidie. Voor de ene club is het wat makkelijker om aan dit budget te komen dan voor de andere.

Veel instanties erkennen het belang van ons verenigingsleven. De gemeente voorop. Maar gelukkig ook het (lokale) bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld is de Rabo Clubkascampagne. Leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen op een club/vereniging naar keuze. Per uitgebrachte stem ontvangt de club een financiële bijdrage. Een onmisbare financiële bijdrage.

Bedrijven worden dagelijks benaderd voor een bijdrage aan clubs. Middelen, materialen en geld, clubs zijn overal mee geholpen. Het is niet eenvoudig voor bedrijven om hier keuzes in te maken. Ze kunnen niet oneindig blijven geven. Desondanks gunt het bedrijfsleven ons veel en dat moeten we koesteren.

Alle clubs, groot én klein, leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Ze zijn onmisbaar voor ons allemaal. Het is de basis va ons sociale leven, in ieder dorp, in iedere wijk, in iedere stad. Laten we ze allemaal blijven steunen, maken we samen de wereld een beetje mooier.

JIBB’er Gerard


Comments are closed.