Daan Gardien

Daan Gardien
Beweegcoach aangepast sporten & projectleider Uniek Sporten de Peel

Ik wist al snel ‘wat ik later wilde worden’: Sportleraar! Ik vond het altijd al leuk om zelf te sporten (veld- en zaalvoetbal en nu ook buitensport) maar ook om sport aan te bieden. Logische stappen waren dan ook de sportklas op het Gelders Mozaïek College, het CIOS Arnhem en de ALO in Nijmegen. Hierna ben ik werkzaam geweest als docent LO bij SBO Lichtenbeek, VSO Mariëndael, het Arentheem college, als zwemdocent, als buurtsportcoach bij Sportservice Ede en nu bij stichting JIBB.
Als combinatiefunctionaris bij JIBB ben ik gericht op het Speciaal Onderwijs. Ik vind het belangrijk dat iedereen, ook met een speciale achtergrond, veilig kan sporten en kan genieten van positieve sportervaringen! Sporten is voor iedereen!